Productschap Tuinbouw

Seminar over investeren in land- en tuinbouw in het Chinese Sichuan

Wat zijn de mogelijkheden om te investeren in de land- en tuinbouw in de Chinese provincie Sichuan? Hierover laten een drietal deskundigen hun licht schijnen op een bijeenkomst bij het Productschap Tuinbouw op 2 mei 2002.

De heer Post van het Nederlandse Landbouw Economisch Instituut (LEI) zal de handelskansen in de provincie Sichuan schetsen in zijn bijdrage getiteld: "Overeenkomsten en verschillen van de rivieren Jangtze en Rijn". Mevrouw Zhang van het LEI zal in haar bijdrage de economische betekenis van de land- en tuinbouw in Sichuan toelichten. De heer Siew zal als derde spreker de verschillende investeringsmogelijkheden in deze Chinese provincie bespreken.

Na de inleidingen is er gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen. De voertaal is Engels en voorzitter is de heer Van der Veen van het Productschap Tuinbouw (PT). De bijeenkomst op 2 mei aanstaande begint om 14.30 uur bij het PT, Louis Pasteurlaan 6 te Zoetermeer. Om circa 17.00 uur is het officiële gedeelte afgelopen en wordt een hapje en drankje aangeboden.

Belangstellenden kunnen zich tot 1 mei aanmelden bij Mirjam den Hollander van het productschap onder telefoonnummer 079-3470702 of per e-mail: m.denhollander@tuinbouw.nl
Leden van de organisatie AMPEK kunnen de bijeenkomst gratis bijwonen. Anderen betalen 60 euro, exclusief BTW.
Het seminar is georganiseerd door AMPEK Agrarisch Comité in samenwerking met LEI en Wereldbank.