Gemeente Maassluis

24-4-2002

Spreekuur wethouder Arnold Keijzer op 2 mei

Op donderdag 2 mei is het eerstvolgende spreekuur van wethouder Arnold Keijzer in Dienstencentrum De Vloot in Maassluis. Het spreekuur begint om 13.30 uur. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken voor een bezoek aan het spreekuur. Belangstellenden kunnen gewoon langskomen.
Na de verkiezingen heeft wethouder Keijzer de volgende onderwerpen in zijn portefeuille
wijk- en buurtbeheer (incl. veiligheid in de wijk) volkshuisvesting (woningtoewijzing, stadsvernieuwing, huursubsidie e.d.)
groenvoorziening
civiele werken/verkeer en vervoer
reiniging
doelgroepen (ouderen, gehandicapten e.d )

Wie de wethouder graag eens wil spreken over één of meerdere van deze onderwerpen, is van harte welkom op het spreekuur.

Het spreekuur wordt in principe iedere maand op de eerste donderdag van die maand gehouden op verschillende locaties in Maassluis Het volgende spreekuur wordt gehouden op donderdag 6 juni in de Wijkpost Maassluis Oost, Tuinstraat 1.