Nieuwe certificaten Merrill Lynch

AAN DE FINANCIEEL-ECONOMISCHE REDACTIE

U I T N O D I G I N G

TOP 50 SUSTAINABILITY EUROPE CERTIFICATES:
NIEUWE CERTIFICATEN VAN MERRILL LYNCH

Met één beschermd (minimale uitkering aan einde looptijd EUR 100) certificaat beleggen in de top 50 Europese bedrijven die met succes de driesporenbenadering (omgeving, maatschappij en economische waarden) van 'sustainability' hebben
geïmplementeerd in hun beleid

uitgebreide toelichting door:
MERRILL LYNCH
SAM Sustainable Asset Management

tijdens een persbijeenkomst op
donderdag 2 mei 2002, 10.30 uur
in hotel The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197, Amsterdam

Programma:

10.30 - 11.00 Top 50 Sustainable Europe Certificate: Alex Jansen, Merrill Lynch
introductie en concept nieuwe certificaten

11.00 - 11.30 SAM Sustainability Index
Oliver Karius, SAM Sustainable asset management uitleg SAM top 50 sustainable Europe index
en concept sustainable asset management

11.30 - 12.00 Vragensessie en lichte lunch

Wij hopen dat u of een van uw collega's aanwezig zal zijn bij deze persbijeenkomst en verzoeken u vriendelijk het bijgaande antwoordformulier per fax aan ons te retourneren:

Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv
T.a.v. Nynke van Weers
Amaliastraat 3-5
2514 JC DEN HAAG
Tel.: 070 313 10 31
Fax: 070 365 80 29

PERSBIJEENKOMST

Op donderdag 2 mei om 10.30 uur
hotel The Grand
Oudezijds Voorburgwal 197, Amsterdam

ANTWOORDFORMULIER

Naam
:...............................................................

Redactie
:...............................................................

Adres
:...............................................................

Postcode/plaats
:...............................................................

Telefoonnummer
:...............................................................

Zal wel/niet* aanwezig zijn op de persbijeenkomst op 2 mei a.s. om 10.30 uur in hotel
The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197 te Amsterdam.

Hij/zij* zal worden vertegenwoordigd door

Naam
:................................................................

Telefoonnummer
:................................................................


* Doorstrepen wat niet van toepassing is

Gaarne retourneren aan:
Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv
T.a.v. Nynke van Weers
Amaliastraat 3-5
2514 JC DEN HAAG
Tel: 070 313 10 31
Fax: 070 365 80 29

This e-mail message is intended exclusively for the addressee. If the e-mail was sent to you by mistake, would you please call us immediately? In that case, we also request you to destroy the e-mail and to neither use the contents nor disclose them in any matter to third parties, because the message can contain confidential information which may be protected by professional secrecy.
Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv, Amaliastraat 3-5, 2514 JC The Hague, the Netherlands, tel. +31 (70) 31 31 031.