Dienst Binnenstad Amsterdam


Meldingen openbare ruimte Amsterdam-Centrum

Vanaf 2 mei aanstaande kunt u met al uw klachten en meldingen over de openbare ruimte in het centrum terecht op één telefoonnummer.

Heeft u een melding over grofvuil, huisvuil of bedrijfsafval? Wilt u iets weten over het verwijderen van graffiti? Vragen over het onderhoud van de bestrating, straatmeubilair en groenvoorzieningen?
Heeft u klachten bestemd voor de reinigingspolitie of heeft u vragen over fietswrakken?

BEL 020- 5519555
voor meldingen en klachten over de reiniging, bestrating en groenvoorzieningen.