Provincie Zuid-Holland

Persbericht

23-04-2002
Spreekuur gedeputeerde Hallensleben op 2 mei in Waddinxveen

Op donderdag 2 mei houdt gedeputeerde Edit Hallensleben een spreekuur in Waddinxveen voor de inwoners van de Goudse regio en de Rijnstreek. De provincie wil door de organisatie van spreekuren van de verschillende gedeputeerden de inwoners van Zuid-Holland de gelegenheid bieden hun vragen en/of wensen aan het provinciebestuur voor te leggen.

Het spreekuur vindt plaats in het Trefpunt, Stationsstraat 18 te Waddinxveen van 16.00 tot 17.00 uur. Bezoekers dienen zich van tevoren telefonisch aan te melden. Dit kan tot woensdag 1 mei, 12.00 uur, via telefoonnummer
070 - 441 70 56 of per e-mail: spreekuurrijngouwe@pzh.nl. Op 29 en 30 april is het provinciehuis gesloten. Voor meer informatie over de provincie Zuid-Holland: www.pzh.nl

De provincie is betrokken bij de ontwikkeling van de regio. Zo staat zij bijvoorbeeld aan de start van een nieuw streekplan voor de ruimtelijke inrichting van het gebied. Het gaat hierbij om onder meer water, natuurontwikkeling, bedrijvigheid, land- en tuinbouwontwikkeling en de (on)mogelijkheid van bouwen binnen en buiten bestaand stedelijk gebied. Daarnaast is de provincie betrokken bij mogelijke woningbouw in Westergouwe, bij de toekomst van de sierteelt in Boskoop e.o., bij het vraagstuk van toenemende mobiliteit in deze regio, bij de totstandkoming van het bos Bentwoud, bij een systeem voor openbaar vervoer voor de dunbevolkte gebieden en bij het opzetten van voorzieningen voor openlucht recreatie. Over deze en andere kwesties kunnen geïnteresseerden zich tot gedeputeerde Edit Hallensleben wenden tijdens het spreekuur.