Gemeente Deventer

Spreekuur Ombudscommissie

De Ombudscommissie van de gemeente Deventer houdt donderdag 2 mei van 18.30 tot 19.30 uur spreekuur in het Stadskantoor, Burseplein 20. Aanwezig zijn de leden drs. N.S.M. Reus en drs. J.H.M. Ham.

Als u zich benadeeld voelt door het optreden, of het nalaten daarvan, van bijvoorbeeld de burgemeester, wethouders, gemeenteraad(s)leden of ambtenaren van de gemeente Deventer, dan kunt u terecht bij de Ombudscommissie.

De commissie functioneert onafhankelijk van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u bellen naar nummer 0570- 693692.