HOUT EN BOUWBOND CNV

Principe-akkoord bouw-cao

Bonden en werkgevers hebben op 2 mei een principe-akkoord bereikt over een nieuwe bouw-CAO. Het gaat om een CAO met een loop tijd van 27 maanden (van 1 januari 2002 tot en met 31 maart 2004). In die periode worden de lonen structureel verhoogd met 2 procent, naast de prijscompensatie. Op dit moment wordt de prijscompensatie voor de komende twee jaar ingeschat op 5 tot 5,5 procent. Daarnaast ontvangen de werknemers twee maal een eenmalige uitkering: 150 euro op 1 mei 2002 en 125 euro op 31 maart 2004.

Het akkoord voorziet verder in aanpassing van de reisurenregeling. In de CAO wordt een normregeling vastgelegd, op grond waarvan iedere werknemer in één oogopslag kan zien op hoeveel reisuren hij recht heeft. Daardoor kan de reisurenregeling beter worden nageleefd. De regeling voorziet bovendien in een commissie die bij geschillen toetst op redelijkheid en billijkheid.

Het principe-akkoord bevat verder de volgende afspraken:
- wanneer werkgever en werknemer onderling besluiten om de ziekteperiode langer dan een jaar te laten duren, wordt ook in het tweede ziektejaar het loon volledig doorbetaald;
- de kostenvergoedingen gaan met 3 procent omhoog;
- de autokostenvergoeding wordt verhoogd tot 28 eurocent per kilometer;

- de slechte begaanbaarheid van bouwterreinen wordt aangepakt;
- er komen normen voor de arbeidsomstandigheden van machinepersoneel;

- partijen zullen zich inspannen om een oplossing te vinden voor het probleem dat zieke werknemers die reïntegreren er in inkomen en/of pensioen op achteruit gaan.

Voor nadere informatie:
Jan Bos (FNV Bouw): 06 - 51205321.
Johan Slok (Hout- en Bouwbond CNV): 06 - 53642713. Kees van Dongen (Het Zwarte Corps): 06 - 55840591. Paul Wouters (AVBB): 06 - 20302622.

Maarssen, 2 mei 2002.


02 mei 02 01:56