Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Nettoresultaat beurs nv.s sterk gedaald

De Nederlandse beurs nv.s hebben in 2001 een nettoresultaat behaald van 9,8 miljard euro. Dat is 33,5 miljard euro ofwel 77 procent lager dan in 2000. De niet-financiële ondernemingen hebben in 2001 zelfs een verlies van 0,7 miljard euro geboekt. Bij de financiële bedrijven zijn de resultaten teruggelopen naar 10,5 miljard euro. Door de dalende resultaten nam ook de rentabiliteit sterk af. De totale omzet van de beurs nv.s is wel toegenomen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Verlies voor de niet-financiële beurs nv.s
De niet-financiële beurs nv.s hebben in 2001 een negatief resultaat behaald van 0,7 miljard euro. Het jaar ervoor maakten zij nog een winst van 26,4 miljard euro. De ondernemingen in de bedrijfstak vervoer, transport en communicatie hebben een verlies van 11,9 miljard euro in 2001 behaald. Dat komt vooral doordat de verliezen in de telecommunicatie sterk zijn toegenomen. Ook de ontwikkeling van het nettoresultaat in de dienstverlening is teleurstellend geweest. De kleine winst over 2000 van 0,3 miljard euro is omgeslagen in een verlies van bijna 1 miljard euro. De financiële instellingen hebben hun resultaat zien teruglopen van 16,9 miljard euro in 2000 naar 10,5 miljard euro in 2001.
Het aantal ondernemingen met toegenomen resultaat is gelijk aan het aantal ondernemingen met afgenomen resultaat, namelijk 63. Samen hebben de bedrijven van de eerste categorie een stijging van het resultaat van 3,7 miljard euro geboekt. Bij de overige bedrijven is het resultaat teruglopen met 37,2 miljard euro. Vier grote bedrijven hebben hieraan voor 31 miljard euro bijgedragen.

Rentabiliteit sterk afgenomen
De rentabiliteit over het eigen vermogen van de beurs nv.s is door de teruglopende nettoresultaten aanzienlijk afgenomen. Bij de niet-financiële bedrijven is de rentabiliteit in 2001 negatief, -1 procent. In het jaar ervoor werd nog een record van 27 procent behaald. Ook de rentabiliteit van de financiële instellingen is afgenomen, van 27 procent in 2000 naar 17 procent in 2001.

Omzet neemt nog toe
De totale omzet van de beurs nv.s is in 2001 met ruim 7 procent toegenomen. Het jaar ervoor was de stijging nog 31 procent. De omzet stijgt bij de financiële beurs nv.s (+16,3%) sterker dan bij de niet-financiële beurs nv.s (+4,9%). Bij de niet financiële beurs nv.s zijn er grote verschillen. De omzet in de industrie is gedaald met 2,5 procent. Vooral de omzetontwikkeling in de machine- en elektronica-industrie (-14,6 procent) en de chemie (-6,3 procent) hebben hieraan bijgedragen. In alle overige bedrijfstakken is de omzet nog toegenomen. De grootste stijging heeft de handel behaald met 21,2 procent.

Technische toelichting
Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op de gepubliceerde jaarcijfers van 126 van de 146 Nederlandse beurs NV.s Van 20 ondernemingen zijn nog geen jaarcijfers bekend. Belangrijke ondernemingen in deze groep zijn KLM, Fortis, AMEV, Vodafone, Libertel, en Koninklijke Nedlloyd. Tot de financiële instellingen worden de banken en de verzekeringsmaatschappijen gerekend.
Het nettoresultaat van een onderneming is dat deel van de omzet, dat uiteindelijk na aftrek van alle kosten en belastingen beschikbaar komt.
De rentabiliteit van het eigen vermogen is voor alle jaren berekend uit het nettoresultaat als percentage van het eigen vermogen van het voorgaande jaar. Daardoor blijven vijf nieuwe beursgenoteerde bedrijven voor deze berekening buiten beschouwing.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. F.A. Bonger, tel. (045) 570 63 60.

Overige informatie, grafiek en tabellen kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl


02 mei 02 09:31