Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Gematigde consumptiegroei in februari

De groei van de consumptieve bestedingen is ook in februari gematigd geweest. Het volume van de binnenlandse individuele consumptie is 1,5 procent groter dan in februari vorig jaar. In januari was de volumetoename ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder eveneens bescheiden (1,8 procent). Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat de toename begin 2002 in dezelfde orde van grootte ligt als de gemiddelde volumegroei in 2001.

Uitgaven aan vervoermiddelen fors hoger
In februari is aan duurzame goederen 1,5 procent meer uitgegeven. Bij de uitgaven aan huishoudelijke apparaten is het volume in februari dit jaar 3,7 procent groter dan een jaar eerder. Aan vervoermiddelen is in februari, voor prijsverandering geschoond, ruim 10 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het niveau van de bestedingen was in februari vorig jaar door incidentele oorzaken echter relatief laag. Andere duurzame goederen zijn minder gewild. Zo is het volume van de kleding- en textielaankopen in februari dit jaar gelijk aan dat in februari 2001. Aan schoenen en lederwaren, woninginrichting en huishoudelijke artikelen is minder besteed dan een jaar eerder.
Het volume van de bestedingen aan duurzame goederen ligt in de eerste twee maanden van dit jaar 2,6 procent hoger dan in dezelfde periode van 2001. Na enkele jaren met groeicijfers tussen de vijf en tien procent was in 2001 het volume van de bestedingen aan deze conjunctuurgevoelige consumptiecategorie iets kleiner dan een jaar eerder (-0,1 procent).

Minder besteed aan voeding
In februari is, voor prijsveranderingen geschoond, iets minder (-0,5 procent) aan voedings- en genotmiddelen besteed dan een jaar eerder. Over januari en februari samen is de groei met 0,4 procent wel positief. De volumegroei van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen is al enkele jaren heel beperkt.
Aan diensten is in februari 1,8 procent meer besteed. Bij de bestedingen aan diensten loopt de groei gestaag terug. In 2001 bedroeg de volumetoename van de uitgaven aan diensten nog 2,6 procent. Technische toelichting
De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijs-veranderingen gecorrigeerd. Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.
Deze macro-economische consumptiecijfers sluiten aan op de uitkomsten van de Nationale rekeningen 2000 en de bijbehorende Kwartaalrekeningen.
De uitkomsten voldoen aan de internationale richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen (ESR.95). Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse werkelijke individuele consumptie. Dit begrip omvat alle bestedingen die rechtstreeks ten goede komen aan individuele consumenten, ongeacht of deze daarvoor zelf betalen of dat de overheid of een derde (b.v. een verzekeraar) dit doet. Het gaat om de uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse ingezetenen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen.
De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld in vier hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen (in 2001 aandeel 11%), duurzame goederen (18%), overige goederen (13%) en diensten (58%).

Het in de tabel opgenomen begrip .nationale consumptie. bevat in tegenstelling tot de term .binnenlandse consumptie. wel de bestedingen van Nederlandse ingezetenen in het buitenland, maar niet de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mw. K. van der Ven, tel. (070) 337 48 66.

Overige informatie en tabellen kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl


02 mei 02 09:31