Ingezonden persbericht


Opening Han Lammerspark in Lelystad

Een unieke tuin, waar je je meteen thuis voelt en tevens een inspiratie voor de tuin thuis.

Op 2 mei wordt het tuinencomplex met onderhoudsarme voorbeeldtuinen in Lelystad geopend. Burgemeester drs C. Leeuwe van de Gemeente Lelystad en de heer J. Dijkstra, directeur zorg van Achmea, zullen de openingshandelingen verrichten.

De heer Leeuwe zal bij zijn openingswoord stil staan bij de totstandkoming van dit unieke project in Nederland. Ontstaan uit een bijzondere samenwerking tussen ouderenorganisaties en het bedrijfsleven in Lelystad om creatieve oplossingen te bedenken bij de sterk toenemende vergrijzing in de stad. De heer Dijkstra gaat in op de Achmea aanpak van de wachtlijsten problematiek in de zorg.

Het initiatief tot dit tuinen project komt voort uit een woningbehoefte onderzoek onder ouderen. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek was, dat oudere mensen heel graag op hun huidige stekje zouden willen blijven wonen, maar opzien tegen het "werk in de tuin", zeker als dit onderhoud de nodige lichamelijke inspanning vraagt.

Het Lokaal Platform Preventief Ouderenbeleid in Lelystad heeft daarop het initiatief genomen om onderhoudsarme tuinen te laten ontwerpen voor senioren. Een aantal enthousiaste ouderen is vervolgens de uitdaging aangegaan om deze schetsen, met de financiële hulp van sponsors, werkelijkheid te laten worden, een aantal voorbeelden tot ontwikkeling te brengen.

Het resultaat is een park van ruim 3.000 m2 met twaalf onderhoudsarme voorbeeldtuinen, waarvan één ergo tuin en één speciaal ontworpen voor rolstoelgebruikers. Daarnaast is in het parkje, op het terrein van het Zuiderzee Ziekenhuis in Lelystad, een informatie- en ontmoetingspaviljoen ingericht.

Een bijzonder initiatief verdient een bijzondere naam. De erven van Han Lammers hebben toestemming gegeven om het park naar de eerste commissaris van de Koningin van Flevoland te noemen. Het 'Han Lammerspark' is voor iedereen vrij toegankelijke en zal 7 dagen per week geopend zijn.

Nadere informatie: de heren B. van Velsen (06 13027371) of A. Phiferons (06 54220855) Secretaris stichting beheer onderhoudsvrije tuinen