ABVAKABO FNV

Op weg naar een 13e maand in nieuwe CAO Jeugdhulpverlening (2 mei)

ABVAKABO FNV en CFO CNV-bond hebben vandaag met de werkgeversorganisatie MO-Groep een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Jeugdhulpverlening. De werknemers krijgen in 14 maanden een loonsverhoging van 4,2%. Het is een goed resultaat, met voor het eerst een afspraak over opbouw van een volledige dertiende maand aldus Jan Willem Dieten, landelijk bestuurder van ABVAKABO FNV.

De CAO loopt van 1 april 2002 tot 1 juni 2003. De salarissen stijgen per 1 juni 2002 met 3,2 % en per 1 januari 2003 met nog eens 1%. Daarnaast is een structurele eindejaarsuitkering van 1,65% overeengekomen. Afgesproken is in zes jaar naar een volledige dertiende maand toe te werken. De eerste 4,2% wordt voor iedereen structureel. De tweede helft zal gerelateerd worden aan collectief behaalde resultaten. De ondernemingsraden moeten hierin betrokken worden. Concrete afspraken worden nog gemaakt.

Ook is een nieuwe werkdrukovereenkomst afgesproken. De werklast of caseload is binnen de jeugdhulpverlening een heikel punt. Dieten: Voor de gezinsvoogdij hebben we gelukkig kunnen afspreken dat de huidige normen van toepassing blijven. Voor de pleegzorg en de jeugdreclassering zal binnen een maand een onderzoek worden ingesteld. Wanneer partijen het eens worden over de opzet en de fasering daarvan, is ABVAKABO FNV bereid zijn leden op te roepen de lopende acties op te schorten. Inmiddels bereikte resultaten moeten dan wel van kracht blijven, zodat de werkdruk hoe dan ook niet kan toenemen, aldus de bond.

Verder stijgt het kinderopvang budget van 0,3 naar 0,5% van de loonsom per instelling. Ook wordt de toeslag voor het werken op onregelmatige uren van toepassing op ambulante hulpverleners. Tenslotte worden de faciliteiten voor OR-leden verbeterd.

In de jeugdhulpverlening werken ongeveer 18.000 mensen, waarvan ABVAKABO FNV er ruim 5.700 vertegenwoordigt. De bond legt het resultaat binnenkort voor aan de achterban.


---