---

Ministerie van Defensie---

Minister De Grave decoreert Franse collega

02-05-2002

In Parijs heeft minister Frank de Grave van Defensie vandaag (2 mei) zijn Franse collega M.A. Richard gehuldigd en gedecoreerd. Vanwege zijn verdiensten heeft Koningin Beatrix de Franse minister benoemd tot Groot-Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Franse minister van Defensie ontving deze hoge onderscheiding onder meer voor de belangrijke rol die hij speelde bij de voorbereidingen voor de UNMEE-missie in de Hoorn van Afrika, de versteviging van de Frans-Nederlandse militaire samenwerking en daarmee het Europese defensiebeleid.

Over de rol van Richard in de voorbereidingen voor de UNMEE-missie zei de Grave: "Als een resultaatgerichte pragmaticus stond u uiterst welwillend tegenover onze Nederlandse verzoeken. Door uw positieve en open houding gingen de neuzen als vanzelf dezelfde richting op staan en konden de zaken gezamenlijk worden opgepakt. Daarmee heeft u ook een stempel gezet op het verloop van de UNMEE-missie, die uiteindelijk een succesvolle operatie is gebleken." Dankzij de persoonlijke inspanningen van minister Richard kreeg Nederland de toezegging dat, als de omstandigheden daar om zouden vragen, de Nederlanders militaire steun zouden krijgen van de Fransen. Ook in Djibouti werkten de Franse en Nederlandse eenheden voortreffelijk samen.

In zijn toespraak verwees De Grave naar het streven van zijn collega Richard naar een hoger en intensiever samenwerkingsniveau tussen Europese landen. Dat streven blijkt onder meer uit de geplande Frans-Nederlandse samenwerking op het gebied van Unmanned Aerial Vehicles (UAV´s). Ook op andere terreinen, zoals de versterking van de Europese maritieme capaciteiten, wordt goed samengewerkt. Daarnaast is in december 2000 de Déclaration Franco-Néerlandaise sur l´intensification de la cooperation militaire bilateral getekend. Nederland en Frankrijk hebben reeds daadwerkelijk hun samenwerking versterkt, onder meer door de uitwisseling van personeel, gezamenlijke oefeningen en het delen van informatie over
computersimulatieprogramma´s.

Daarnaast sprak minister De Grave zijn bewondering uit voor de manier waarop Richard dat alles doet: "Uw open houding, innemendheid en creativiteit hebben mij altijd zeer aangesproken. Samenwerken met u ervaar ik daarom óók op persoonlijk vlak prettig en plezierig."