Gemeente Capelle a/d IJssel

Proefproject hondenoverlast in Oude Plaats en Slotpark

Samen met de Buurtgroep Slotpark is de gemeente Capelle bezig met het voorbereiden van een proefproject om de overlast door honden in de buurt Oude Plaats en het Slotpark te beperken. Op dinsdagavond 23 april heeft hierover een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Alle buurtbewoners waren daarvoor uitgenodigd. Er was echter geen grote opkomst. De gemeente trekt hieruit de conclusie dat de meeste inwoners van Oude Plaats en omgeving achter het plan staan.

Honden aanlijnen en poep opruimen
Binnenkort wordt een voorstel aan het college van burgemeester en wethouders gedaan om de buurt Oude Plaats en het Slotpark aan te wijzen als gebied voor het proefproject. Het wordt dan in het hele gebied verplicht om honden aangelijnd te houden en hun poep op te ruimen. Voor dit laatste zullen op verschillende plaatsen automaten met gratis wegwerpzakjes en afvalbakken komen. Tijdens eerdere buurtbijeenkomsten in Oude Plaats bleek bij veel bewoners de behoefte te bestaan om de overlast die van loslopende honden en hondenpoep wordt ondervonden, aan te pakken. Daarom is Oude Plaats nu gekozen als plaats voor het proefproject. Wanneer iedereen zich, na de start van het project aan de afspraken houdt, kunnen hondenbezitters en hondenvrezers vreedzaam samen over straat. Ook voor (broedende) vogels en het klein wild in het Slotpark is het goed als de honden aangelijnd blijven. Een slimme hond neemt zijn baasje dan ook liever mee naar het Vuijk- of het IVEC-terrein. Daar mogen ze namelijk voorlopig nog naar hartelust rondrennen.

Ook elders honden aangelijnd
Het aanwijzen van Oude Plaats als gebied voor dit proefproject wil niet zeggen dat honden overal in Capelle vrij mogen loslopen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels opgesteld waaraan alle honden zich moeten houden.
Poepen is verboden in alle voetgangersgebieden inclusief de stoepen. Op speelplaatsen en -velden voor kinderen mogen honden niet loslopen of poepen. Mocht een hond zijn behoefte toch doen op een plaats waar het niet mag, dan is zijn baas verantwoordelijk voor het opruimen daarvan.