Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Voortgang CAO-overleg Groothandel Textiel

Op donderdag 25 april 2002 is voor de vierde keer overleg gevoerd tussen werkgevers en vakbonden om te komen tot een nieuwe CAO voor de Groothandel Textiel.

Op een aantal punten is tussen partijen overeenstemming bereikt, zoals:

* looptijd van de CAO

* loonstijging

* toeslag voor het werken op zaterdag.

Partijen zijn het ook eens over het doorschuiven van een aantal punten naar overleg in juni en november zodat hierover in de volgende CAO afspraken gemaakt kunnen worden. Hierbij moet u denken aan:
* (evaluatie van de) kinderopvangregeling
* leeftijdsbewust personeelsbeleid

* onderzoek naar het functie- & loongebouw
* scholing & opleiding.

Er is echter één punt waarover partijen het nog niet eens zijn. Dat is het maken van afspraken in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (dit heeft te maken met ziekte en reïntegratie). Door vakbonden is een tekstvoorstel aan de werkgevers uitgereikt. Werkgevers willen hierover met ons van gedachten wisselen en afspraken maken voor de volgende CAO. Dit is voor vakbonden niet acceptabel en reden om het overleg op te schorten. Wanneer hierover in deze CAO niets wordt geregeld gelden alleen de wettelijke bepalingen.

Wij wachten een reactie van werkgevers af om opnieuw aan tafel te gaan. Zodra het overleg weer wordt opgepakt hoort u van ons.

Voor vragen en opmerkingen kunt u vanaf 13 mei aanstaande contact opnemen met bestuurder Karin Baelemans. Dit kan per telefoon op (040) 211 66 74, of per email: eindhoven@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 3 mei 2002.