Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Royal & Zwolsche

Op 25 april jl. hebben wij, Dienstenbond CNV, in het kader van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden Royal en Zwolsche (ROZA) opnieuw overleg gehad met uw werkgever. Daarbij is het overzicht arbeidsvoorwaarden door ons nogmaals op een aantal punten besproken.

De onderwerpen salarisgebouw, arbeidsduur (keuzemenu), personeelshypotheek, standbyregeling en buitendienst zijn, onder meer, uitvoerig besproken. Wij hebben de nodige opmerkingen geplaatst, waarop ROZA met een reactie is gekomen. Hieronder treft u een globale opsomming van de reactie:

Buitendienst
Voor buitendienstmedewerkers worden in het kader van dit harmonisatietraject geen afzonderlijke afspraken gemaakt omtrent hun arbeidsvoorwaarden. Bestaande individuele afwijkende afspraken zullen worden gerespecteerd.

Arbeidsduur keuzemenu
Per 1 januari as. wordt arbeidsduur keuzemenu van ZA toegepast.

Personeelshypotheek
De uitfasering van de hypotheekregeling wordt verlengd tot
1 januari 2008.


Standby-regeling
Voorgesteld is om:

- de ploegendienst Rotterdam en de regeling Rekencentrum Nieuwegein te handhaven;

- standby-vergoeding vaststellen op 170,-- Euro per week (9 standby-diensten van 12 uur) of 8 verlofuren;

- overgangsregeling te hanteren voor diegenen in Utrecht die niet voor 8 uur verlof kiezen, behouden nog 2 jaar de oude toeslag van 251,25 Euro.

Wij hebben met uw werkgever onder meer de volgende afspraken gemaakt:
* alle regelingen die in het overzicht arbeidsvoorwaarden genoemd zijn, worden z.s.m. aangepast en uitgeschreven in de vorm van een volwaardig (concept)-handboek

* de startnotitie wordt geactualiseerd

* van het arbeidsvoorwaardenoverzicht komt een nieuwe versie waarbij per regeling de term uitfaseren nader wordt gespecificeerd.

Gezien dit huiswerk voor uw werkgever is de eerder gemaakte afspraak voor 14 mei as. komen te vervallen. Afgesproken is dat wij de betreffende stukken uiterlijk 31 mei as. zullen ontvangen. Op 10 juni as. vindt naar verwachting de laatste bespreking plaats.

Wanneer u nog vragen heeft, dan kun u contact opnemen met uw bestuurder Ahmed Kansouh. Telefoon: (010) 265 11 11. Email: a.kansouh@cnvdibo.nl.

Rotterdam, 2 mei 2002