Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Sociaal Plan verhuizing Deja

Onlangs hebben wij een eerste onderhandelingsronde gehad om tot een nieuw Sociaal Plan te komen met betrekking tot de verhuizing van Deja naar Breda. De werkgever heeft daarbij een aantal voorstellen gedaan die wij niet ver genoeg vonden gaan.

Zo zouden stafmedewerkers niet onder het Sociaal Plan vallen, flexibele tijden in slechts drie blokken, een zeer beperkte reistijd en reiskostencompensatie en de verhuiskosten volgens het oude Sociaal Plan.

Daarop hebben wij onze visie neergelegd zoals met u besproken tijdens de ledenvergadering in Rotterdam. De Dienstenbond CNV wenst een nieuw Sociaal Plan af te sluiten met als uitgangspunt dat medewerkers er niet op achteruit gaan. Het is per slot van rekening niet uw keuze om naar Breda te gaan.

Zo willen wij de volledige meertijd en -kosten compenseren, extra kosten voor kinderopvang, alternatief vervoer (eventueel ook van het station in Breda naar de vestiging). Er dient apart gekeken te worden naar ouderen en VUT-rechten, eventuele dubbelfuncties en de mogelijkheid tot bemiddeling naar ander werk (en de voorwaarden waaronder dit gebeurd) indien iemand door omstandigheden redelijkerwijs niet mee kan gaan naar Breda. In het Oude Sociaal Plan lag de nadruk op regelingen voor medewerkers die moesten vertrekken. Omdat de nadruk in het nieuwe plan veel meer zal liggen op de verhuisregelingen willen wij deze ook verbeteren.

De werkgever wilde onze eisen nog eens goed overdenken en komt met een nieuw voorstel dat wij op vrijdag 24 mei as. met hem zullen bespreken. Daarna hoort u meer van ons, want uiteindelijk heeft u als lid van de Dienstenbond CNV het laatste woord over een Sociaal Plan.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Bernard Jan de Groot, tel: 010 - 265 11 11, email: b.degroot@cnvdibo.nl.

Rotterdam, 2 mei 2002.