Provincie Drenthe

Ruim 350.000 euro voor culturele activiteiten

Assen, 2 mei 2002
Persberichtnummer 02-045GS hebben ruim 350.000 euro toegekend aan een aantal uiteenlopende culturele activiteiten die dit jaar in de provincie Drenthe plaatsvinden. De beschikbaar gestelde bedragen worden betaald uit het actieprogramma Cultuurbereik van de provincie Drenthe. Gemeenten en instellingen kunnen daarvoor jaarlijks aanvragen voor culturele activiteiten indienen. Dit jaar kan dat tot 15 oktober 2002.

Inmiddels is een aantal projecten gehonoreerd. Dit betreft onder andere:

* Een bedrag van 6.732 euro voor "Vrijwilligers en Erfgoededucatie", Drents Plateau (voorheen Erfgoedhuis Drenthe): een initiatief waarin wordt getracht de aanwezige kennis en de collecties van de historische verenigingen beter geschikt en bereikbaar te maken voor het erfgoedonderwijs.

* Een bedrag van 12.252 euro voor "Het zit geramd", een tournee van jong Drents talent: een samenwerkingsverband tussen Stichting Prisma en Kunst en Cultuur Drenthe (K&C). Het programma is samengesteld door Kunstbende Drenthe en het Jongerentheaterfestival, al dan niet aangevuld met acts uit het dans- en popcircuit.

* Een bedrag van 20.000 euro voor "Het leven van de Hunebedbouwers", Nationaal Hunebedden Informatiecentrum (NHI) en de gemeente Borger-Odoorn: een project dat tot doel heeft een meer structurele verbinding tot stand te brengen tussen een museale instelling, een streektaalorganisatie en diverse basisscholen. Zo wordt scholierenbezoek aan het NHI gecombineerd met schoolgebonden activiteiten, worden er workshops voor kinderen georganiseerd, verschillende voorstellingen gegeven en videoproducties gemaakt door kinderen.

* Een bedrag van 130.208 euro voor Kunst & Cultuur Drenthe (K&C): voor (verdere) invoering van kunstmenu's voor het primair onderwijs, het gefaseerd invoeren van cultuurtrajecten voor de basisvorming in het voortgezet onderwijs, het coördineren van CKV-dagen (Culturele Kunstzinnige Vorming) voor Vmbo en Havo/Vwo, de voortzetting van het Jongeren Uitbureau (JUB) binnen Drentse scholen ter stimulering van de verkoop van toegangskaartjes en ten slotte het ontwikkelen van een provinciale danswerkplaats voor amateurdansers.

De provincie Drenthe wil met het actieprogramma Cultuurbereik een forse impuls geven aan hoogwaardig cultuuraanbod. Belangrijkste doel van het actieprogramma Cultuurbereik is zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. De provincie wil hiermee stimuleren dat culturele activiteiten dichtbij mensen worden georganiseerd en dat gezelschappen en podia meer gaan samenwerken. Daarnaast wil de provincie alternatieve podia de ruimte geven en het cultuurgoed beter zichtbaar maken. Andere aandachtsgebieden zijn het wegwijs maken van kinderen en jongeren in de wereld van kunst en cultuur en het bevorderen van ontmoetingen tussen verschillende culturen. Het Actieprogramma Cultuurbereik loopt van 2001 tot 2004.

Meer info op www.drenthe.nl
Op de website www.drenthe.nl vinden geïnteresseerden, via de link 'Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004', meer informatie over het Actieprogramma Cultuurbereik Drenthe. Hier staat een selectie van de gehonoreerde projecten en informatie over het indienen van nieuwe aanvragen, zoals criteria, procedures en aanvraagformulieren. Voor vragen of informatie over het Actieprogramma Cultuurbereik kunnen belangstellenden contact opnemen met de coördinator, de heer R.C. van Paassen, telefoon (0592) 365470 of e-mail cultuurbereik@drenthe.nl.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl