Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht

Datum: 2 mei 2002

Kenmerk: 186/02

AMBASSADEURSBENOEMING: Cotonou/ mw drs S.N. Bakker

Binnenkort is de benoeming te verwachten van
mw drs S.N.(Saskia) Bakker, momenteel tijdelijk zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden te Cotonou,
tot Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de republiek Benin, met standplaats Cotonou.
Mw Bakker zal in haar nieuwe hoedanigheid drs A. Heldring opvolgen, die die nu als Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Accra(Ghana) tevens
geaccrediteerd is te Cotonou.
De heer Heldring zal de dienst van het ministerie verlaten met gebruikmaking van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU).
In verband met de verzelfstandiging van de ambassade te Cotonou zal de Harer Majesteits ambassadeur te Accra niet langer mede-geaccrediteerd zijn in de
republiek Benin.

///