Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Mensenrechten en Vredesopbouw, Afdeling Goed Bestuur en Vredesopbouw Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 2 mei 2002 Auteur Mette Gonggrijp

Kenmerk DMV/VG-144/02 Telefoon 070-3485337

Blad /3 Fax 070-3486648

Bijlage(n) --- E-mail mette.gonggrijp@minbuza.nl
Betreft Overzicht mogelijke verkiezingswaarneming 2002
Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij, mede namens mijn collega voor Ontwikkelingssamenwerking, een overzicht aan van mogelijke Nederlandse deelname aan verkiezingswaarnemings-missies in 2002. Dit overzicht is opgesteld op basis van de richtlijnen zoals vermeld in mijn notitie van 1997 (TK 25 223, nr.1) en in mijn brief d.d. 25 oktober 1999 aan de Tweede Kamer. Reeds gehouden verkiezingen zijn niet in het overzicht opgenomen.

Uiteindelijke waarneming zal afhangen van afstemming in internationaal kader en of er een uitnodiging tot waarnemen wordt ontvangen. Daarnaast hangt de uiteindelijke keuze om waar te gaan nemen af van politieke ontwikkelingen

Zodra nadere details over de Nederlandse deelname aan waarneming bekend zijn, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk (via uw griffier) op de hoogte gesteld.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Overzicht mogelijke Nederlandse deelname aan verkiezingswaarneming 2002

Afrika

Algerije: parlementsverkiezingen staan gepland voor uiterlijk juli 2002.

Eritrea: parlementsverkiezingen staan gepland voor augustus 2002.

Sierra Leone: presidentsverkiezingen en parlementsverkiezingen staan gepland voor 14 mei 2002.

Kenia: presidentsverkiezingen staan gepland voor december 2002

Midden/Zuid Amerika

Ecuador: presidentsverkiezingen en verkiezingen voor de wetgevende macht staan gepland voor oktober 2002.

Jamaica: parlementsverkiezingen staan gepland voor dit jaar.

Midden- en Oost Europa

Albanië: presidentsverkiezingen staan gepland voor mei 2002.

Bosnië: parlementsverkiezingen staan gepland voor 5 oktober 2002.

Georgië: lokale verkiezingen staan gepland voor het voorjaar van 2002.

FRJ/Kosovo: lokale verkiezingen staan gepland voor de periode september/oktober 2002.

Macedonië: parlementsverkiezingen en een census staan gepland voor de periode september/oktober 2002.

FRJ/Montenegro: lokale verkiezingen staan gepland voor mei 2002. Presidentsverkiezingen staan gepland voor oktober 2002.

FRJ/Servië: lokale verkiezingen in Zuid-Servië staan gepland voor 15/16 juni 2002. Presidentsverkiezingen staan gepland voor december 2002.

Azië

Pakistan: verkiezingen staan gepland voor oktober 2002.


Kenmerk DMV/VG-144/02

Blad /3

===