KAS BANK

02 mei 2002

KAS BANK GEBRUIKT BATE VOOR DUURZAME LASTENVERLAGING

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vandaag de voorgenomen bestemming van de buitengewone bate (circa EUR 55 miljoen) uit de verkoop van Cedel International S.A. gepresenteerd.

Op de eerste plaats zal de KAS BANK een groot deel van deze bate gebruiken om de sterk gestegen pensioenlasten, die momenteel circa 16% van de salarissen bedragen, te verminderen. Uitgaande van een conservatief beleggingsklimaat zet de bank EUR 24 miljoen voor vermindering van toekomstige pensioenlasten opzij. Een gelijksoortige lastenverlaging streeft de bank na door circa EUR 7 miljoen voor de aflopende VUT-regeling opzij te zetten. Een derde duurzame lastenverlaging is het ophogen van het FAB met EUR 5 miljoen tot het streefniveau van EUR 10 miljoen. Voor de bestemming 'onvoorzien' wordt voorlopig EUR 4 miljoen gereserveerd.

Circa EUR 15 miljoen (EUR 1,- per aandeel) zal als eenmalig, speciaal dividend tezamen met het slotdividend over 2002 worden uitgekeerd indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2003 hiermee instemt.

Profiel KAS BANK

De KAS BANK is een solide, gespecialiseerde Europese bank met een breed scala aan effectendiensten voor financiële instellingen.
KAS BANK