Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

13/11/00 Prins van Oranje bezoekt Oost-Groningen

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje brengt maandag 13 november een werkbezoek aan Oost-Groningen. Tijdens dit bezoek verricht de Prins de officiële opening van het gemaal Rozema van het waterschap Hunze en Aas. Tijdens een busrit door het gebied wordt hij geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Oldambt, de Veenkoloniën en Westerwolde.

s Ochtends wordt de Prins van Oranje in de provincie verwelkomd door de Commissaris van de Koningin, de heer J.G.M. Alders. In Termunterzijl verricht de Prins de officiële opening van het gemaal Rozema. Als gevolg van de gaswinning sinds eind jaren zestig daalt het aardoppervlak in Groningen schotelvormig. Halverwege deze eeuw zal de daling naar verwachting enkele tientallen centimeters bedragen. In combinatie met de stijging van de zeespiegel zou Noord-Nederland daardoor op den duur met wateroverlast te maken kunnen krijgen. De bouw van het gemaal Rozema is een van de maatregelen die dat moeten voorkomen. Het gemaal kan 45.000 liter per seconde vanuit de Oldambtboezem en de Eemskanaal-Dollardboezem de Eems in pompen.

In Nieuweschans bezoekt de Prins het toekomstige kunst- en cultuurcentrum De Remise. In deze voormalige locomotievenremise krijgt de Prins een uiteenzetting over verleden, heden en toekomst van het Oldambt, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan het project Blauwe Stad. Om de leefbaarheid van het Oldambt te verbeteren en de sociaal-economische ontwikkeling te stimuleren is in het landbouwgebied ten noorden van Winschoten een groot, waterrijk woon-, recreatie- en natuurgebied gepland. Het project de Blauwe Stad moet in 2010 gereed zijn.

In Ommelanderwijk wordt de Prins op een akkerbouwbedrijf geïnformeerd over de problematiek van de aardappelteelt in de Veenkoloniën. Naar verwachting wordt de Brusselse steun voor deze belangrijke economische pijler in het veenkoloniale gebied vanaf 2006 grotendeels afgebouwd. Overheden en ondernemers in het gebied ontwikkelen nieuwe initiatieven voor deze regio.

De dag wordt afgesloten met een receptie in Huis te Wedde. Daaraan voorafgaand krijgt de Prins een uiteenzetting over de ontwikkelingen in het gebied Westerwolde.